De uitdaging van duurzaamheid in de exclusieve luxe-industrie

Transparante duurzaamheidsbril met amberkleurige glazen uit luxe industrie en zee op de achtergrond

Luxemerken in de brillen- en luxe-industrie staan, net als andere bedrijven, onder druk om ecologische, sociale en ethische problemen aan te pakken, zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste, waterstress, kinder- en dwangarbeid, omkoping en corruptie.  

Luxe modebedrijven zijn, net als andere bedrijven in het afgelopen decennium, op de kar gesprongen van publiciteit over duurzaamheid en MVO. Hoewel een groeiend aantal luxemerken inspanningen heeft geleverd om hun duurzaamheidspraktijken te publiceren, blijft het twijfelachtig of de industrie in staat is haar beweringen waar te maken.

Welke duurzaamheidsuitdagingen zijn er in de luxe-industrie?

Milieuduurzaamheid

Om te beginnen maken wereldwijde, ingewikkelde en moeilijk te traceren toeleveringsnetwerken het steeds moeilijker om duurzame materialen te garanderen. Volgens door Kering uitgevoerde milieustudies75 procent van het totale milieueffect ontstaat aan het begin van de toeleveringsketen, waarbij 50 procent van de gevolgen verband houdt met de productie van grondstoffen (katoenteelt, veeteelt, erts-/metaalwinning, enzovoort). Bovendien houdt nog eens 25% van de gevolgen verband met de verwerking van grondstoffen (waaronder leer, metalen en het spinnen van textiel).

Sociale en ethische duurzaamheid

Ondanks (of misschien wel dankzij) de reputatie van frivoliteit heeft onderzoek uitgewezen dat luxe shoppers een schuldgevoel ervaren. Aan de positieve kant, talrijke onderzoeken uitgevoerd door bedrijven zoals Bain en Boston Consulting Group hebben aangetoond dat luxeconsumenten belang hechten aan duurzaamheid, doelgerichtheid en impact. Velen hebben immers al bewezen dat zij bereid zijn goed te doen door middel van donaties.

Duurzaamheid binnen AKA SAVRAN

Binnen de organisatie willen we de huidige luxe- en luxebrilindustrie ontwrichten en uitdagen. Luxe brillen zijn vaak het startpunt van het nieuwere luxepubliek en bij AKA SAVRAN geloven we dat brillen hun rol moeten spelen binnen het verbeteren van duurzaamheid. 

Bij AKA SAVRAN verbeteren we de duurzaamheid door biologisch afbreekbaar acetaat te leveren aan onze gemeenschap en door duurzame materialen te gebruiken, zoals metaal en titanium, terwijl we het gebruik van plastic beperken.

Winkelwagen